Om God Bo Alles Lief Te Hê

 “Jy wil by my weet waarom ons God moet liefhê en hoeveel. Ek antwoord, die rede om God lief te hê, is God self; en die mate waarin ons liefde aan Hom verskuldig is, is onmeetbaar.” – Bernard van Clairvaux, On Loving God.

Ons wil God liefhê, nie net die idee van God liefhê nie. Ons moet God liefhê soos Hy is, as ons die eerste en grootste gebod wil vervul. ‘n Mens het God nie op dieselfde manier lief as wat jy ‘n kind, ‘n kameraad of klassieke musiek lief het nie. Ons moenie vir God lief wees soos ons ons troeteldiere, ons rekenaars of ons beroepe liefhet nie. Soos C.S.Lewis dit stel, “die tipe begeerte is gesetel in die voorwerp van begeerte …” Om God op die regte manier lief te hê, moet die liefde wat jy gee ooreenstem met wie Hy is.

Die ou uitdrukking is, daar is ‘n gewyde liefde vir God. As jy God op dieselfde manier liefhet as wat jy  vir roomys, sagte speelgoed, romantiese situasies of oulike klein hondjies lief is, dan sou jy skuldig wees aan ‘n liefde wat nie ooreenstem met wie God is nie  –  ‘n onvanpaste liefde.

Wat as die liefde wat ek dink ek vir God het nie ooreenstem met wie of wat God werklik is nie? As my liefde vir God totaal van koers af is, maar ek ervaar tog ‘n warmte, waarmee is ek eintlik besig? Eintlik is ek besig met selfbevrediging. Die menslike hart is so bedrieglik (Jer 17:9), dat wat ek liefde vir God noem, eintlik afgodsdiens is: ‘n aanbidding van myself en my eie geluk. In die lig van die groot onenigheid in hedendaagse Christelike kringe oor hoe ons moet sing, aanbid of preek oor God,  is ons dalk net die geslag wat in ‘n groot mate daarin uitgeblink het om onsself tevrede te stel en dit dan aanbidding te noem.

One Response to “Om God Bo Alles Lief Te Hê”

  1. Philippien Says:

    Baie dankie vir die Afrikaanse stukkie David!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: